MGL-f twitter youtube rss

Lezingen & Meditatie Modern Boeddhisme

18+

De lezingen en meditaties geven een goede inleiding tot boeddhisme en meditatie. We leren o.a. hoe we Boeddha's advies kunnen gebruiken om de problemen die we in ons dagelijks leven tegenkomen op te lossen. Op deze manier leren we innerlijke vrede en geluk te ervaren in ons dagelijks leven.

Hoewel boeddhisme een oude religie is die voor het eerst verscheen in het Oosten, zijn de oefeningen die door Boeddha werden onderwezen tijdloos en universeel toepasbaar. Tegenwoordig ontdekken veel mensen dat het boeddhisme antwoorden heeft op vragen en oplossingen voor problemen die nergens anders gevonden kunnen worden. Boeddha onderwees methoden voor het geleidelijk overwinnen van geestestoestanden als boosheid, gehechtheid, jaloezie en onwetendheid en voor het ontwikkelen van positieve geestestoestanden als liefde, mededogen en wijsheid. Door deze methoden in praktijk te brengen zullen we blijvende vrede en geluk gaan ervaren. We zullen ontdekken dat de boeddhistische levenswijze van vrede, liefdevolle vriendelijkheid en wijsheid vandaag de dag net zo relevant is als in de tijd van Boeddha.

De lezingen worden gegeven door boeddhistische monnik Kelsang Chogdrub. Elke avond staat op zichzelf en aanmelden van tevoren is niet nodig. Er is een toegangsprijs van € 8,- en iedereen is welkom.

  • Waar
    Wijkgebouw Keenter Hart
    St. Jozefskerkplein 3
    Weert
Wanneer
di 28 november 2017 om 19:30 tot 21:00
di 12 december 2017 om 19:30 tot 21:00
di 19 december 2017 om 19:30 tot 21:00
Laden..